ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 8 Νοεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19381

 Πέτρος-Ανδρέας Αθανασιάδης

Λάρνακα(20)+Αθηένου(4)

Δ.Λεμεσό(24)

22675

 Χριστόφορος Παπαχριστοδούλου

Δ.Λεμεσό(24)

Λάρνακα(20)+Αθηένου(4)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1413