ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ από 23 Νοεμβρίου 2021. Νοείται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να πληρεί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Οι διορισμοί γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στον εν λόγω υποψήφιο θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική του διεύθυνση για να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να αποδεκτεί ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στον υποψήφιο που θα δηλώσει ότι προτίθεται να αποδεχτεί, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσει.

(γ) Οι διορισμοί λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Δασκάλων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

23906

  Χρίστος Παπαγεωργίου

Αγροκηπιά (29)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


793