ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις μη αποδοχές, με ισχύ από 29 Νοεμβρίου 2021, για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και ενισχυτικής διδασκαλίας, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+, σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι εν λόγω διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις προαναφερόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Συναφώς αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η βελτίωση τοποθέτησης όσων έχουν ήδη διοριστεί για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Δασκάλων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

16263

  Φλώρα Μακρή

Λάρνακα (29) (Αναστολή ενός έτους)

16468

  Στέλλα Σιημιλλά

Αγία Νάπα (29)

16487

  Αικατερίνη Τσιπουρίδου

Πέγεια (29)

16232 

  Χρίστος Καυκαλιάς

Λάρνακα (29)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Δασκάλων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

23141

  Ανδρέας Ξενοφώντος

Λεμεσό (29)

21982

  Δήμητρα Δημητρίου

Λεμεσό (29) (Αναστολή ενός έτους)

23217

  Βασιλική Καλλίνου

Τραχώνι (29)

23921

  Στέλλα Προκοπίου

Λειβάδια (29)

23922

  Ολυμπιάδα Μυλωνά

Λεμεσό (29)

23923

  Ελπινίκη Ελισσαίου

Πάφο (29) (Αναστολή ενός έτους)

23163

  Μαρία Έλληνα

Πάφο (29)

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


676