ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 29 Νοεμβρίου 2021.

Οι πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις αφορούν μόνο θέσεις για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και ενισχυτικής διδασκαλίας, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+, σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www. eey.gov. cy

Δασκάλων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16169

  Παναγιώτης Θεοδώρου

Λάρνακα (29)

Λατσιά (29) (Ειδικοί λόγοι)

23920

  Μαρίνα Δημοσθένους

Πάφο (29)

Λάρνακα (29) (Ειδικοί λόγοι)

23681

  Ειρήνη Γεωργή

Πέγεια (29)

Πάφο (29)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


685