ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις μη αποδοχές, με ισχύ από 2 Δεκεμβρίου 2021, για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και ενισχυτικής διδασκαλίας, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+, σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι εν λόγω διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις προαναφερόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Συναφώς αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η βελτίωση τοποθέτησης όσων έχουν ήδη διοριστεί για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Δασκάλων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

23144

  Έλενα Γαβριηλίδου

Λευκωσία (29)

23164

  Νεόφυτος Πίττα

Λεμεσό (29)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


470