ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στην Ειδική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 6 Δεκεμβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική της διεύθυνση για να δηλώσει κατά πόσο προτίθονται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Σε περίπτωση που θα δηλώσουν ότι προτίθονται να αποδεκτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

   Ονοματεπώνυμο

Εις

21098

   Δάφνη Παπακώστα

Λεμεσό (29) (Αναστολή ενός έτους)

16224

   Γιάννα Χαραλάμπους

Πάφο (29)

21187

    Μαρία Σκαπούλλαρου

Κίτι (11) + Δερύνεια (6) + Σωτήρα (6) + Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (6) (Αναστολή ενός έτους)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

   Ονοματεπώνυμο

Εις

21793

    Αγγέλα Γιάννου

Λευκωσία (11) + Ακάκι (8) + Λατσιά (7) + Τεμπριά (3)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

   Ονοματεπώνυμο

Εις

23934

   Σταματία Γ ιαλαμά

Υψωνα (11) + Πολεμίδια Κάτω (10) + Άγιο Αθανάσιο (8)

21667

   Έλλη Αγιώτη

Υψωνα (29)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


638