ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής Εκπαίδευσης), με ισχύ από 7Δεκεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

 Από

Σε

23934

  Σταματια Γιαλαμα

Υψωνα (11) + Πολεμίδια Κάτω (10) + Άγιο Αθανάσιο (8)

Λακατάμεια (12) + Αστρομερίτη (12) + Λευκωσία (5)

21098

  Δάφνη Παπακώστα

Λεμεσό (29)

Λινόπετρα (29)

Λογοθεραπείας

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

21793

  Αγγέλα Γιάννου

Λευκωσία (11) + Ακάκι (8) + Λατσιά (7) + Τεμπριά (3)

Λευκωσία (11) + Λατσιά (7) + Ορούντα (4) + Ακάκι (4) + Τεμπριά (3)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


411