ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(α) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 10 Ιανουαρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Δασκάλων

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16598

Νεόφυτος Στεφάνου

Στρουμπί (29)

Κούκλια (12) + Κονιά (11) + Δρούσια (6)

16187

Έλενα Νικολάου

Κούκλια (12) + Κονιά (11) + Δρούσια (6)

Στρουμπί (29)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


677