ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στην Προδημοτική Εκπαίδευση για 2022-2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από  1 Σεπτεμβρίου 2022.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό.  Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι  προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2023.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

Νηπιαγωγών

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

21739

Κλεοπάτρα Κεραυνού

Λευκωσία (29) (Αναστολή ενός έτους)

16850

Χαρά Θεοχάρους

Λεμεσό (29)

16627

Ιωάννα Κατσαντώνη

Λιοπέτρι (10) + Παραλίμνι (7) + Άγιο Θεόδωρο Λ/κας (6) + Ξυλοτύμπου (6)

25282

Σωτηρούλα Κτίστη

Λινόπετρα (12) + Τραχώνι (6) + Ιαματική (5) + Άγιο Τύχωνα (4)

16732

Μαρία Τήλλυρου-Κακουλλή

Ακρωτήρι (29)

16807

Αντρούλλα Θωμά

Πάφο (29)

16738

Άντρη Σπύρου

Γεροσκήπου (29)

21743

Σταυρούλλα Δαμαλά

Γεροσκήπου (29)

21736

Ελένη Σταύρου

Τσάδα (29)

25283

Άννα Μιχαήλ

Πάφο (22) + Τσάδα (7)

  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Νηπιαγωγών

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

25284

Αντωνία Δαλίτου

Γερμασόγεια (15) + Λεμεσό (14)

23794

Έλλη Μιχαήλ

Πολέμι (8) + Μανδριά (7) + Γιόλου (7) + Δρούσια (7)

25102

Παρασκευή Κωνσταντίνου

Ύψωνα (12) + Ακρωτήρι (10) + Μουτουλλάς (7)

21594

Σταυρούλα Μιχαηλίδου

Πάφο (29)

23821

Έλενα Σολωμού

Πάφο (14) + Πάχνα (10) + Κυβίδες (5)

25285

Παναγιώτα Αντωνίου

Πάφο (29)

23822

Στάλω Βασιλείου

Χλώρακα (29)

23829

Παρασκευούλλα Σιήκκη

Γεροσκήπου (16) + Πάφο (13)

 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

21718

Μαρίνα Γεωργίου

Πέγεια (7) + Χλώρακα (7) + Γεροσκήπου (5) + Κονιά (5) + Μεσόγη (5)
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


713