ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση  http://www.eey.gov.cy.  Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Μουσικής

 

 

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

10628

Ευαγγελία
Νικολαΐδου-Σπανού

Λεμεσό(18)

Λευκωσία(18) Μουσικό Σχολείο

19301

Βασίλειος Αβραάμ

Λευκωσία(10)+ Λάρνακα(10)

Λευκωσία(10) Μουσικό Σχολείο +
Αμμόχωστο Β'(5) Μουσικό Σχολείο +
Λάρνακα(5) Μουσικό Σχολείο

19560

Κάθριν Ξενοφώντος

Λάρνακα(20)

Λευκωσία(20) Μουσικό Σχολείο

24039

Νικόλας Κωνσταντίνου

Δ.Λεμεσό(15)+ Λεύκαρα(7)

Λευκωσία(15) Μουσικό Σχολείο + Λεύκαρα(7) 

20342

Αιμιλία Μιχαήλ

Πάφο(18)+ Δ.Λεμεσό(6)

Αμμόχωστο Β'(14) Μουσικό Σχολείο + Λάρνακα(10) Μουσικό Σχολείο

16393

Κατερίνα Τουμαζή

Αμμόχωστο Β'(22)

Λάρνακα(14) Μουσικό Σχολείο + Αμμόχωστο Β'(8) Μουσικό Σχολείο

19831

Σωκράτης Λεπτός

Λευκωσία(13)+ Κ.Πύργο(11)

Λάρνακα(12) Μουσικό Σχολείο+
Αμμόχωστο Β'(8) Μουσικό Σχολείο+
Λευκωσία(4) Μουσικό Σχολείο

12425

Αναστάσιος Πόλης

Λεμεσό(14)+ Πάφο(4)

Λεμεσό(18) Μουσικό Σχολείο

18409

Γιώργος Κούλας

Λεμεσό(16)+ Αμμόχωστο Β'(6)

Λεμεσό(14)+
Αμμόχωστο Β'(8) Μουσικό Σχολείο

24159

Ανδρέας Χριστοδούλου

Πάφο(22)

Λεμεσό(15) Μουσικό Σχολείο+
Λάρνακα(4) Μουσικό Σχολείο+
Αμμόχωστο Β'(3) Μουσικό Σχολείο

16350

Σωκράτης Τερπίζης

Π.Χρυσοχούς(13)+ Πάφο(9)

Πάφο(22) Μουσικό Σχολείο

24840

Δώρος Ζήσιμος

Πάφο(24)

Πάφο(13)+ Πάφο(6) Μουσικό Σχολείο + Λεμεσό(5) Μουσικό Σχολείο

24082

Ανδρέας Καραγιώργης

Π.Χρυσοχούς(24)

Π.Χρυσοχούς(14)+ Πάφο(10) Μουσικό Σχολείο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2370