ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στην Προδημοτική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό.  Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι  προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2023.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Νηπιαγωγών

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

16940

Σταυρούλα Χριστοφίδου

Πάφο (29)

 2.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Νηπιαγωγών

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

23827

Μυροφόρα Ηλία

Πάφο (10) + Πέγεια (7) + Χλώρακα (6) + Τάλα (6)

25319

Άννα Αθανασίου

Πάφο (24) + Τίμη (5)
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


339