ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 27 Σεπτεμβρίου 2022.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό.  Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι  προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν. (γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2023.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μηχανικής Αυτοκινήτων

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24956

Χαραλάμπος Ζήνωνος

Πάφο(24)

 

Μηχανολογίας (Γενική) Κλ.Α8-Α10-Α11

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24957

Νικόλας Χαριλάου

Λευκωσία(24)

24958

Ελευθέριος Παπαδαντωνάκης

Λεμεσό(14)+Αμμόχωστο Β'(10)

24959

Μιχάλης Στεφάνου

Λευκωσία(20)+Αμμόχωστο Α'(4)

 

Ηλεκτρολογίας (Γενική) Κλ.Α8-Α10-Α11

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24960

Παναγιώτης Ντορζής

Λευκωσία(18)+Λάρνακα(6)

20955

Σταύρος Σταύρου

Αμμόχωστο Β'(24)

24229

Άντρη Ευθυμίου

Αμμόχωστο Α'(15)+Λάρνακα(9)

24961

Γιαννάκης Καμπούρης

Λάρνακα(24)

24962

Θεόδωρος Σκορδής

Αμμόχωστο Α'(24)

 

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Κλ.Α8-Α10-Α11

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24963

Σταυρούλλα Παναγιώτου

Π.Χρυσοχούς(12)+Λεμεσό(6)+Πάφο(6)

2.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ  

Γραφικών Τεχνών Κλ.Α8-Α10-Α11

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24964

Παντελής Σιαηλής

Πάφο(24)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


693