ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση,


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τoν πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με ισχύ από 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Νοείται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στον πιο κάτω υποψήφιο θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα

(e-mail) στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, για να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να αποδεκτεί ή όχι τον εν λόγω διορισμό.  Σε περίπτωση που θα δηλώσει ότι  προτίθεται να αποδεχτεί, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία θα πρέπει να απαντήσει.

(γ) Ο διορισμός με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει την 31η Αυγούστου 2023.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Γερμανικών

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19531

Χρίστος Πλατρίτης

Λευκωσία(8)+Λάρνακα(2)  (10/22 μερική απασχόληση)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1966