ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 7 Οκτωβρίου 2022.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Φυσικής Αγωγής

 

 

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

18524

Αντρέας Καλλής

Αθηένου(22)

Αθηένου(15)+ Ξυλοτύμπου(9)

24135

Χαράλαμπος Αντωνιάδης 

Ξυλοτύμπου(18)+Αθηένου(6)

Αθηένου(24)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1119