ΕΕΥ: Μετάθεση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την πιο κάτω μετάθεση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με ισχύ από 23 Νοεμβρίου 2022.

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

5752

Γεώργιος Γιαλλουρίδης

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 5/5

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου 5/5

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


646