ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι σήμερα, Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα. Διευκρινίζεται ότι, οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2023.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/ΕΝΤΥΠΑ.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επιπλέον η Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι, μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής http://www.eey.gov.cy/ΧΡΗΣΙΜΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΜΕΡΙΔΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης τους σε 2 βασικές ενότητες πληροφοριών μέσω της Μερίδας Εκπαιδευτικού Λειτουργού:

  • Προσωπικά στοιχεία
  • Αναλυτική Κατάσταση Μονάδων ΜετάθεσηςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3917