ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης), με ισχύ από 28 Μαρτίου 2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής Εκπαίδευσης), με ισχύ από 28 Μαρτίου 2023.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κ ω φ ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

7885

Μαρία Χαραλάμπους

Έμπα (8) + Χλώρακα (7) + Πάφο (6) + Κονιά (4)

Πάφο (14) + Χλώρακα (7) + Κονιά (4)

Ε ι δ ι κ ώ ν Μ α θ η σ ι α κ ώ ν , Ν ο η τ ι κ ώ ν , Λ ε ι τ ο υ ρ γ . κ α ι Π ρ ο σ α ρ μ . Δ υ σ κ ο λ ι ώ ν

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

 Από

 Σε

14469

  Αντρούλα Πολή

Δάλι (23) + Λατσιά (4)

Δάλι (27)

16945

  Ιωάννα Χατζηγεωργίου

Ακρωτήρι (23) + Ασώματο (6)

Ακρωτήρι (25) + Ασώματο (4)

Λ ο γ ο θ ε ρ α π ε ί α ς

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

 Από

 Σε

14569

  Κυριάκος Σεργίου

Λάρνακα (12) + Συνδετικός λειτουργός (10) + Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (3) + Αλεθρικό (2)

Λάρνακα (12) + Συνδετικός λειτουργός (10) + Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (5)

21121

  Μαρία Αγαθοκλέους

Αγγλισίδες (15) + Μαρώνι (7) + Καλαβασό (7)

Αγγλισίδες (13) + Καλαβασό (9) + Μαρώνι (7)

21409

  Ελένη Φυσέντζου

Ψευδά (29)

Ψευδά (27) + Μοσφιλωτή (2)

21726

  Χρυστάλλα Κόνικκου

Τρεμιθούσα (13) + Κονιά (10) + Μεσόγη (4) + Τάλα (2)

Τρεμιθούσα (13) + Κονιά (12) + Μεσόγη (4)

21721

  Χρύσω Γεωργίου

Χολέτρια (12) + Τσάδα (12) + Κούκλια (5)

Χολέτρια (12) + Τσάδα (10) + Κούκλια (5) + Παναγιά (2)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1817