ΕΕΥ:Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Μουσική και Σχεδιασμό και Τεχνολογία


 Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική (2 θέσεις) και στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία (2 θέσεις). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9857

 Λοϊζίδου Σταυρούλα

220.13

10630

 Φυλακτού-Φλουρέντζου Γεωργία

219.93

10380

 Λαμπριανού Γεωργία

219.73

 Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11070

 Νικολάου Νίκος

219.64

9248

 Παπακώστα Γεωργούλα

219.53

8488

 Όθωνος-Δημοσθένους Ειρήνη

219.22

 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12633

Βραχνός Γεώργιος

215.72

14651

Κόκκινος Κωνσταντίνος

215.30

14652

Μακρυνικόλας Σάββας

214.61

 Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 14266

Ελευθερίου Πέτρος

214.02

14268

Αρμεύτη Άντρη

213.97

11493

Ζένιου Μαρία

213.95
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1299