ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για 2023-2024


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι προσκαλεί για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για τη σχολική χρονιά 2023-2024, τους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν διοριστεί με δοκιμασία σε μόνιμη θέση στη Μέση Εκπαίδευση και δεν κατέχουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28Γ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, οι υποψήφιοι Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, πριν την επικύρωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που υποψήφιος δεν συμπληρώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο διορισμός του ανακαλείται.

Οι   υποψήφιοι   καλούνται   να    δηλώσουν    το    αργότερο    μέχρι    τη   Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 1.00μ.μ., τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της σχολικής χρονιάς 2023-2024 υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση ( Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

Mε συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον ακόλουθο  σύνδεσμο).

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

24589

Κυθρεώτου Μαρία

Φιλολογικών

17848

Ηλιώτου Κυριακούλα

Χημείας

24854

Βασιλείου Γεώργιος

Χημείας

24941

Μηνά Αννίτα

Γαλλικών

24619

Κρασίδου Περσεφόνη

Τέχνης

24890

Κυπριανού Ελίνος

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3269