ΕΕΥ: Προκήρυξη κενής θέσης για Καθηγητή Αρμένικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023, θα δημοσιευτεί προκήρυξη για τη θέση Καθηγητή Αρμένικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας, κλ. Α8-Α10-Α11.

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους πρέπει να υποβληθούν με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ01Χ (ΕΕΥ01-Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων/EEY01B- Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων) από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να προσκομιστεί  στο  Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/αποδεικτικά έγγραφα, όπως αναγράφονται στις  οδηγίες  του  εντύπου,  από τις 19 Μαΐου 2023 μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2023.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


573