ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής από 15η Σεπτεμβρίου 2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης  Γενικής  Εκπαίδευσης,  με  ισχύ  από 15η Σεπτεμβρίου 2023.

 Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί καλούνται να παρουσιαστούν στις 15 Σεπτεμβρίου στα συντονιστικά σχολεία της Επαρχίας όπου έχουν μετατεθεί, εκτός εάν, εν τω μεταξύ ενημερωθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του  ΥΠΑΝ, για το σχολείο στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24708

Κυριακή Κωνσταντίνου

Κλήρου(20)+Λευκωσία(4)

Κλήρου(24)

26363

Μαρία Ανδρέου

Λευκωσία(13)+ Αμμόχωστο Α'(11)

Λεμεσό(13)+ Αμμόχωστο Α'(11)

Μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22551

Ρεβέκκα Κωνσταντίνου

Λεμεσό(16)+ Π.Χρυσοχούς(8)

Λεμεσό(16)+Πάφο(8)

20715

Άννα Αδάμου

Π.Χρυσοχούς(16)+ Πάφο(8)

Π.Χρυσοχούς(24)

Β ι ο λ ο γ ί α ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

17594

Δέσποινα Χρυσάνθου

Πάφο(21)+Πολέμι(3)

Πάφο(24)

12650

Στέλλα Νεοφύτου

Πάφο(15)+Πολέμι(5)

Π.Χρυσοχούς(11)+Πολέμι(9)

Φ υ σ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

26386

Χαράλαμπος Παύλου

Αμμόχωστο Α'(22)

Λάρνακα(22)

22605

Θεόδωρος Ανδρονίκου

Λάρνακα(14)+Πάφο(10)

Πάφο(24)

Μ ο υ σ ι κ ή ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22369

Μάριος Χαραλάμπους

Λευκωσία(14)+ Αμμόχωστο Α'(8)

Λευκωσία(14)+ Αμμόχωστο Β'(8)

 

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1988