ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 18η Σεπτεμβρίου 2023.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους εν λόγω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν εντός της ημέρας κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2024.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποδεκτούν την προσφορά διορισμού, θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, εντός 7 ημερών από τη σημερινή ημερομηνία, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν θα έχει υποβάλει το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, δεν θα του αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού. Η υποβολή του Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy.

Οι διοριζόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 στο συντονιστικό σχολείο της Επαρχίας όπου έχουν διοριστεί, εκτός εάν, εν τω μεταξύ ενημερωθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, για το σχολείο στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

1.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Φι λολογι κ ών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24528

Αικατερίνη Νικολαΐδου

Λεμεσό(24)

26425

Χριστίνα Αχιλλέως

Λεμεσό(24)

Φ υ σι κ ής

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26426

Παναγιώτης Λουκά

Λευκωσία(24)

Γεωγ ρ αφί ας

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26427

Μαρία Παντελή

Λευκωσία(10)+Αθηένου(8)+Λάρνακα(6)

Αγ γ λ ι κ ών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26149

Νατάσα Βάσιλου

Αμμόχωστο Β'(24)

Γαλ λ ι κ ών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26428

Άντρη Σκουφαρίδου

Πάφο(16)+Π.Χρυσοχούς(8)

Εμ π ο ρι κ ώ ν / Ο ι κ ον ομι κ ών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20960

Ντίνα Γαβριήλ

Λάρνακα(24)

Φ υ σι κ ής Αγ ωγ ή ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26429

Θεοφάνης Γεωργίου

Αμμόχωστο Α'(20)

Πλ η ρ ο φο ρι κ ής / Ε πι στ ή μη ς Η . Υ.

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20351

Ηβίκκος Τοφή

Λευκωσία(19)+Δ.Λευκωσία(5)

26430

Παναγιώτης Κωνσταντίνου

Δάλι(15)+Πάφο(9)

Σχ εδι α σμ ο ύ κ αι Τ εχ ν ο λ ογ ί α ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26418

Παρασκευή Κωνσταντίνου

Πάφο(24)

Θ εα τ ρολ ογ ί ας

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20685

Μικαέλλα Χατζηεφραίμ

Πάφο(24)

 2.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Αγ γ λ ι κ ών

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24897

Τζούλια Κωνσταντίνου

Πάφο(24)

Πλ η ρ ο φο ρι κ ής / Ε πι στ ή μη ς Η . Υ.

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

22700

Χαραλαμπία Μουζούρη

Αμμόχωστο Α'(24)

*σημ. : Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1848