ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής από 20η Σεπτεμβρίου 2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής  Εκπαίδευσης, με ισχύ  από  20η Σεπτεμβρίου 2023.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μ η χ α ν ο λ ο γ ί α ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24958

Ελευθέριος Παπαδαντωνάκης

Λάρνακα(15)+ Λεμεσό(9)

Λεμεσό(24)

Μ η χ α ν ι κ ή ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν Υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24145

Αντωνία Ξενοφώντος

Αμμόχωστο Α'(24)

Λευκωσία(24)

22964

Νικόλας Παπανικολάου

Π.Χρυσοχούς(20)+ Πάφο(4)

Π.Χρυσοχούς(18)+ Πάφο(6)

Μ η χ α ν ι κ ή ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

26178

Πέτρος Πέτσας

Αμμόχωστο Β'(19)+ Λάρνακα(5)

Αμμόχωστο Β'(13)+ Λάρνακα(11)

19978

Μάριος Χατζηκουμής

Λεμεσό(20)+ Λάρνακα(4)

Λάρνακα(24)

20908

Αναστάσιος Φλουρέντζου

Λάρνακα(24)

Λεμεσό(24)

Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ί α ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24851

Σταύρος Χατζηευαγόρου

Λάρνακα(24)

Λάρνακα(18)+ Πάφο(6)

26186

Γεώργιος Λαζάρου

Λάρνακα(14)+ Λεμεσό(10)

Λεμεσό(15)+ Λευκωσία(9)

26188

Μάριος Κούσπος

Πάφο(16)+ Π.Χρυσοχούς(8)

Πάφο(14)+ Π.Χρυσοχούς(10)

Δ ο μ ι κ ώ ν ( Π ο λ ι τ ι κ ή Μ η χ α ν ι κ ή Κ α τ α σ κ ε υ έ ς )

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24165

Πέτρος Χατζηγεωργίου

Π.Χρυσοχούς(20)+ Πάφο(4)

Πάφο(14)+ Π.Χρυσοχούς(10)

Δ ο μ ι κ ώ ν ( Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή )

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24819

Μαίρη Χειμώνα

Αμμόχωστο Α'(16)+ Αμμόχωστο Β'(8)

Αμμόχωστο Α'(17)+ Αμμόχωστο Β'(7)

26404

Πολύκαρπος Βασιλείου

Πάφο(24)

Πάφο(13)+ Π.Χρυσοχούς(11)

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

26035

Χριστιανός Παπαδημητρίου

Λεμεσό(24)

Λάρνακα(24)

Ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κ ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

24935

Λοΐζος Παντελή

Πάφο(13)+ Π.Χρυσοχούς(11)

Λευκωσία(14)+ Αμμόχωστο Α'(5)+

Λάρνακα(5)

22392

Χριστόδουλος Ιακώβου

Π.Χρυσοχούς(24)

Αμμόχωστο Α'(12)+ Λευκωσία(12)

19896

Προκόπης Μουστακίδης

Λεμεσό(24)

Λεμεσό(18)+Πάφο(6)

22473

Σάββας Παναγιώτου

Λάρνακα(24)

Π.Χρυσοχούς(24)

Γ ρ α φ ι κ ώ ν Τ ε χ ν ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

18939

Παναγιώτα Δημητρίου

Πάφο(17)+ Λεμεσό(7)

Πάφο(24)

Α ρ γ υ ρ ο χ ο ΐ α ς Χ ρ υ σ ο χ ο ΐ α ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

18462

Κρίστης Μιχαηλίδης

Λεμεσό(13)+ Λάρνακα(9)

Λεμεσό(12)+ Λάρνακα(10)

   Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1778