ΕΕΥ: Προαγωγές στη Δημόσια Υπηρεσία

06 Δεκ 2012 - 10:43


ΕΕΥ: Θα δημοσιεύονται οι διορισμοί εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη

04 Δεκ 2012 - 12:01


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

04 Δεκ 2012 - 11:54


Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής

30 Νοε 2012 - 11:22


ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσης Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης

30 Νοε 2012 - 07:28


Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής

27 Νοε 2012 - 11:42


Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Γενικής

16 Νοε 2012 - 11:34


Έκτακτη μετάθεση και διορισμός με σύμβαση Εκπαιδευτικών Δημοτικής

16 Νοε 2012 - 11:23


Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Γενικής

13 Νοε 2012 - 11:41


Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στην εκπαιδευτική υπηρεσία

08 Νοε 2012 - 07:44

Newsletter