ΕΕΥ: Πρόσκληση παρακολούθησης Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Μονίμων

07 Μαι 2021 - 13:23


Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 2021-2022

05 Μαι 2021 - 14:42


ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Προδημοτικής

13 Απρ 2021 - 15:34


EEY: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

13 Απρ 2021 - 15:29


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

08 Απρ 2021 - 14:22


ΕΕΥ: Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

08 Απρ 2021 - 14:16


EEY: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για Χημεία

12 Μαρ 2021 - 15:04


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές στη θέση Β. Διεθυντών Μέσης Γενικής για τα Φυσιογνωστικά-Βιολογία

12 Μαρ 2021 - 15:00


EEY: Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική

12 Μαρ 2021 - 14:56


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά

12 Μαρ 2021 - 14:50

Newsletter