ΕΕΥ: Επανατοποθέτηση εκπ. αορίστου διάρκειας και διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Γενική

13 Σεπ 2021 - 12:13


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

13 Σεπ 2021 - 12:05


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

13 Σεπ 2021 - 11:59


ΕΕΥ: Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Ειδικής Εκπαίδευσης

10 Σεπ 2021 - 15:32


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

10 Σεπ 2021 - 15:29


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής

10 Σεπ 2021 - 15:23


ΕΕΥ:Διορισμοί με σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση

10 Σεπ 2021 - 12:27


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης

10 Σεπ 2021 - 12:18


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

08 Σεπ 2021 - 12:42


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

08 Σεπ 2021 - 12:38

Newsletter