Σχολική Εφορεία Μαλούντας: Κενές θέσεις Σχολικού Συνοδού


Η Σχολική Εφορεία Μαλούντας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για πλήρωση δύο θέσεων σχολικού συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας – Μαλούντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Απόφοιτος/η Λυκείου – Να προσκομιστεί αντίγραφο απολυτηρίου.
  2. Πτυχίο/Δίπλωμα ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου σχετικού με την πιο πάνω εργασία θέματος, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  3. Να προσκομιστεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
  4. Να είναι υγιείς.

(Πιστοποιητικό υγείας, λευκού ποινικού μητρώου και μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, θα προσκομιστούν σε περίπτωση πρόσληψης).

Για έντυπα αιτήσεων και τους όρους εργασίας οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Μαλούντας ή στην ιστοσελίδα του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας, όπου έχουν αναρτηθεί.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 στη Σχολική Εφορεία Μαλούντας, Γρηγόρη Αυξεντίου 10, 2612 Μαλούντα.

Email: [email protected]

Τηλ. 22634652/ 22634655, φαξ. 22874311

                                   

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1319