Σχολική Εφορεία Γερίου: Aιτήσεις για πλήρωση 3 κενών θέσεων στο Β΄ Δημοτικό Γερίου


Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 3 κενών θέσεων στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Γερίου, για τη Σχολική Χρονιά 2020-21 ως εξής:

α) Δύο (2) κενές θέσεις Σχολικού Συνοδού.

β) Μία (1) κενή θέση για Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό (ώρες απασχόλησης 36 ώρες την εβδομάδα από τις οποίες 3 ώρες την εβδομάδα θα εξυπηρετείται το Β΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερίου).

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι και στο τηλέφωνο : 22467332.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως από τον κάθε ενδιαφερόμενο και να είναι ξεχωριστές για κάθε θέση (1 αίτηση για τις Θέσεις του Σχολικού Συνοδού και 1 αίτηση για τη θέση του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού). Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 στις 11:00 π.μ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


927