Προκήρυξη Υποτροφιών Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων:  Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας και Λύκειο Ακρόπολης, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

1.     Δικαίωμα υποβολής έχουν:

1.1   Οι  απόφοιτοι των Λυκείων αυτών των τριών τελευταίων σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.

1.2   Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1-20.

1.3   Ανώτατο εισόδημα οικογένειας €40.000 πλέον €1700 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή.

2.   Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ.

3.   Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο.

4.   Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους, που αναφέρονται πιο πάνω.

5.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, από τις 8 π.μ. – 3 μ.μ. ή από την ιστοσελίδα της, http://www.sxolikieforeialefkosias.org.cy από τη Δευτέρα 7/9/20.

6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Εφορείας Λευκωσίας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 30/9/20 και ώρα 2 μ.μ.

Από την Εφορεία Ελληνικών

Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Τηλ. 22459704/722

Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2020

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1264