Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου δεχεται αιτήσεις για πλήρωση τριών κενών θέσεων


Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

α) Μιας κενής έκτακτης θέσης καθαρίστριας για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε1 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος μηνιαίος μισθός €799.12).

β) Μιας κενής θέσης κλητήρα για το Γραφείο της Σχολικής Εφορείας και για τα Σχολεία της για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε5/Ε6 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος μηνιαίως μισθός €1050,68).

γ) Μιας κενής έκτακτης θέσης τεχνίτη για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε7/Ε8 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος μηνιαίως μισθός 1181,96).

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν είναι αυτά που προβλέπονται στα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τις 6 Νοεμβρίου 2020 για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των θέσεων.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου, το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23811510.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


6307