Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 2 θέσεων:


Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

  1. Μια (1) θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Β' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιδαλίου.
  2. Μια (1) θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Γ' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιδαλίου.

Σημειώσεις:

  1. Και οι δύο πιο πάνω θέσεις ΣΒΝ θα εργοδοτηθούν για τέσσερις (4) ώρες ημερησίως,ια πέντε (5) μήνες.
  2. Η εργοδότηση θα γίνει στο αρχικό ωρομίσθιο της Κλίμακας Ε2 του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση την οποία εργοδοτούνται οι ΣΒΝ.
  3. Οι ΣΒΝ θα αμείβονται μόνο για τις ώρες που θα εργάζονται
  4. Το ωράριο εργασίας, θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του κάθε Νηπιαγωγείου στο οποίο θα τοποθετηθούν.

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας για την κάθε θέση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου, οδός Ευάγγελου Φλωράκη 1, Δάλι (εντός του Λυκείου Ιδαλίου) - τηλ. 22441164. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5351