Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: Αιτήσεις για πλήρωση θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών


H Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Μισθολογική Κλίμακα: αρχικό της  Ε3/0 ακάθαρτος μηνιαίος μισθός €760,65):

-  Ένα / Μία Σχολικό Βοηθό/Συνοδό - Λύκειο Παραλιμνίου

-  Ένα / Μία Σχολικό Βοηθό/Συνοδό - Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Δ'

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου από την Παρασκευή, 13/8/2021 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20/8/2021 και ώρα 12 μ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23811510.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1900