Κενές θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών Σχολικής Εφορείας Κοκκινοτριμιθιάς


Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση δύο (2) θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες για το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς και το Α' Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021, που βρίσκεται στο Περ. Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021, και ώρα 1.30 μ.μ. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22872766.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2154