Σχολική Εφορεία Μαλούντας: Κενή θέση σχολικού συνοδού


Η Σχολική Εφορεία Μαλούντας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/νες  για πλήρωση θέσης σχολικού συνοδού για μαθητή στο  Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας – Μαλούντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ;

  1. Απόφοιτος Λυκείου – Να προσκομιστεί αντίγραφο.
  2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου σχετικού με την πιο πάνω εργασία θέματος, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  3. Να προσκομιστεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
  4. Να είναι υγιής.

(Πιστοποιητικό υγείας, λευκού ποινικού μητρώου και μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, θα προσκομιστούν σε περίπτωση πρόσληψης).

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης και όρους εργασίας.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 στη Σχολική Εφορεία Μαλούντας, Γρηγόρη Αυξεντίου 10, 2612 Μαλούντα Τηλ. 22634655, φαξ. 22874311

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


7225