Αιτήσεις για κενή θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες


H Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες για  το Γ΄ Νηπιαγωγείο Ιδαλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Δευτέρα, 10/10/2022 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12/10/2022 στις 12:00 το μεσημέρι στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου, Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2550 Δάλι, τηλέφωνο επικοινωνίας 22441164.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4777