Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό Αγίου Ανδρέα

25 Ιουλ 2020 - 08:31


Απολύμανση στο Λύκειο Αραδίππου ώστε να λειτουργήσει Δευτέρα κανονικά

17 Μαι 2020 - 14:12


Σχολικές Εφορείες: Το Βοηθ. Γραμματειακό Προσωπικό δύναται να εργαστεί από την οικία του

17 Μαρ 2020 - 14:18


Eπιστολή Ντίνου Έλληνα για κλείσιμο Αθλητικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Εφορειών

16 Μαρ 2020 - 09:06


Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Δημ. Νηπιαγωγείο ΜΑΝΑ

18 Ιαν 2020 - 10:26


Αιτησεις για θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο δημοτικό Ακρόπολης

17 Ιαν 2020 - 15:18


Σχολική Εφορεία Μαλούντας: Αιτήσεις για πλήρωση μιας θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού

07 Ιαν 2020 - 21:17


Δύο κενές θεσεις Σχολικών Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες

07 Ιαν 2020 - 09:52


B Περ. Γυμνάσιο Λευκωσίας - Μαλούντα: Προκήρυξη θέσης Σχολικού Συνεργάτη

08 Οκτ 2019 - 09:15


Αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών

18 Σεπ 2019 - 13:06

Newsletter