Σχολική Εφορεία Γερίου: Aιτήσεις για πλήρωση 3 κενών θέσεων στο Β΄ Δημοτικό Γερίου

22 Αυγ 2020 - 12:19


Σχολική Εφορεία Ιδαλίου: Αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Σχολικού Βοηθού/Συνοδού

22 Αυγ 2020 - 12:08


Σχολική Εφορεία Μαλούντας: Κενές θέσεις Σχολικού Συνοδού

28 Ιουλ 2020 - 14:01


Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας: Κενές θέσεις Σχολικών Συνοδών

26 Ιουλ 2020 - 22:04


Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό Αγίου Ανδρέα

25 Ιουλ 2020 - 08:31


Απολύμανση στο Λύκειο Αραδίππου ώστε να λειτουργήσει Δευτέρα κανονικά

17 Μαι 2020 - 14:12


Σχολικές Εφορείες: Το Βοηθ. Γραμματειακό Προσωπικό δύναται να εργαστεί από την οικία του

17 Μαρ 2020 - 14:18


Eπιστολή Ντίνου Έλληνα για κλείσιμο Αθλητικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Εφορειών

16 Μαρ 2020 - 09:06


Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Δημ. Νηπιαγωγείο ΜΑΝΑ

18 Ιαν 2020 - 10:26


Αιτησεις για θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο δημοτικό Ακρόπολης

17 Ιαν 2020 - 15:18


Newsletter