Σχολική Εφορεία Ιδαλίου: Αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Σχολικού Βοηθού/Συνοδού

31 Αυγ 2018 - 12:59


Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας: Αιτήσεις πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών

10 Αυγ 2018 - 14:54


Κενές θέσεις Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Καϊμακλί και Παλουριώτισσα

29 Ιουν 2018 - 13:39


Παγκύπρια Συντονιστική Σχολικών Εφορειών: Οι σχολικές μας μονάδες δεν είναι επικίνδυνες

20 Μαι 2018 - 16:25


Παγκύπρια Επιτροπή Σχολικών Εφορειών: «Να μην κατέλθουν σε δυναμικά μέτρα»

16 Απρ 2018 - 13:30


Πλήρωση κενής θέσης Σχ Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Νηπιαγωγείο Αγίων Ομολογητών

23 Ιαν 2018 - 14:40


Σχολική Εφορεία Λατσιών. Πλήρωση κενών θέσεων

19 Ιαν 2018 - 12:19


Εκδήλωση Εφορείας Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού

13 Δεκ 2017 - 09:38


Σχολ. Εφορεία Ιδαλίου: Κενή θέση Σχολικού Βοηθού-Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες

02 Δεκ 2017 - 05:34


Σχολική Εφορεία Γερίου: Aιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Κλητήρα για μερική απασχόληση

02 Δεκ 2017 - 05:31

Newsletter