Σχολική Εφορεία Γερίου: Αιτήσεις για 2 κενές θέσεις Σχολ. Βοηθού/Συνοδού


Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δύο κενών θέσεων Σχολικού Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία θέση στο Β΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερίου και μία θέση για το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογίας ή άλλου συναφές με την εργασία αυτή θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Αποκλείονται πρόσωπα α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορίας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι και στο τηλέφωνο 22467332.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.00 π.μ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


75