Σχολική Εφορεία Λατσιών: Αιτήσεις για 3 κενές θέσεις Σχολ. Βοηθού/Συνοδού


Η Σχολική Εφορεία Λατσιών δέχεται αιτήσεις για τρεις θέσεις Σχολικού/ής Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες, μία στο καθένα από τα πιο κάτω σχολεία:

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών Β΄

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Γ΄

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Δ΄.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Λατσιών, (Αργολίδος 31, Λατσιά, εντός του Λυκείου Λατσιών, τηλ. 22483254) από τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 μέχρι την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


118