Παράταση υποβολής προτάσεων στο 20ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο του ΕΟΚ


Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Η Παιδεία σε περιόδους κρίσεως»

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνουν πως το 20ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021. Το Συνέδριο θα πραγματοποιείτο στις 16 Οκτωβρίου 2021 και η αλλαγή ημερομηνίας κρίθηκε απαραίτητη λόγω έκτακτων γεγονότων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τα προβλήματα στην παιδεία, τις προκλήσεις που δημιουργούνται, τους τρόπους αντιμετώπισής τους αλλά και τις ευκαιρίες για αναδιοργάνωση και επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευση στο ευρύτερο της σύνολο. Θα επικεντρωθεί σε στρατηγικές και μεθόδους που ακολουθήθηκαν, στις ρουτίνες και προγράμματα που ανέπτυξαν εκπαιδευτικοί/ακαδημαϊκοί, μαθητές/-τριες, φοιτητές/-τριες. Το Συνέδριο θα αποτελέσει μείζονα αφορμή για διεξοδικότερες προσεγγίσεις στα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων εν καιρώ πανδημίας.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι η Δρ Μαίρη Ιωαννίδου – Κουτσελίνη, Πρόεδρος του Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευση, η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και ο Δρ Κυπριανός Δ. Λούης, Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Το Συνέδριο, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδωνερευνητές/-τριεςστελέχη της εκπαίδευσηςκαισχολικούς συμβούλους, εστιάζει στις ακόλουθες θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του.

Θ.Ε.1: Ηγεσία και διοίκηση

Θ.Ε.2: Υβριδική μάθηση, σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Θ.Ε.3: Τεχνολογία στην εκπαίδευση

Θ.Ε.4: Διδασκαλία παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας

Θ.Ε.5: Μαθησιακές δυσκολίες και ειδική Εκπαίδευση

Θ.Ε.6: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης σε περιόδους κρίσεως

Θ.Ε.7: Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Θ.Ε.8: Ειδική διδακτική μαθημάτων

Θ.Ε.9: Παραβατικότητα και πειθαρχία σε περιόδους κρίσεως

Θ.Ε.10: Εκφοβισμός στα σχολεία

Θ.Ε.11: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Θ.Ε.12: Διεπιστημονικότητα – Διαθεματικότητα

Θ.Ε.13: Επιμόρφωση εκπαιδευτικού

Θ.Ε.14: Γονείς και δημόσιο σχολείο

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων έχει καθοριστεί η Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των περιλήψεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου: http://www.eokcy.org/. Ενημερώνουμε πως οι περιλήψεις οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί θα συμπεριληφθούν στην επιλογή που θα πραγματοποιηθεί για το Συνέδριο τον Δεκέμβριο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


620