Τελικοί Κατάλογοι /Μητρώα Μοριοδότησης, για την Αγορά Υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά 2014-2015


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για«Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τη διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού», Αρ. Προσφοράς: ΕΚ.ΔΕ08/14, η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την εξέταση των εμπρόθεσμων ενστάσεων που υποβλήθηκαν, μετά την ανάρτηση των προσωρινών καταλόγων/μητρώων, έχει καταρτίσει τους τελικούς κατάλογους/μητρώα μοριοδότησης,ανά επαρχία και ανά θέμα, οι οποίοι  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/index.html).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας και οι συνολικές μοριοδοτήσεις.

Σημειώσεις:

  1. Δεν θα γίνουν δεκτέςενστάσεις, είτε γραπτές, είτε τηλεφωνικές
  2. Η ανάθεση υπηρεσιών στους εκπαιδευτές θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές των μελών και η δημιουργία των ομάδων.
  3. 3.    Την ανάθεση υπηρεσιών θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών/συμβάσεων.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


812