Το ΤΕΠΑΚ ακυρώνει 3 προκηρύξεις θέσεων


 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ακυρώνει την προκήρυξη που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 22α Ιουλίου 2022 - Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αριθμός Εφημερίδας 5450 και Αριθμός Γνωστοποίησης 754, η οποία αφορούσε τέσσερις (4) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. 

Σημείωση:  Για όσα άτομα έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταβάλει προς τούτο σχετικό τέλος, αυτό θα τους επιστραφεί. 

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ακυρώνει την προκήρυξη που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 22α Ιουλίου 2022 - Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αριθμός Εφημερίδας 5450 και Αριθμός Γνωστοποίησης 755,  η οποία αφορούσε μία (1) κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού. 

Σημείωση:  Για όσα άτομα έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταβάλει προς τούτο σχετικό τέλος, αυτό θα τους επιστραφεί. 

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ακυρώνει την προκήρυξη που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου 2022 - Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αριθμός Εφημερίδας 5446 και Αριθμός Γνωστοποίησης 647,  η οποία αφορούσε μία (1) κενή μόνιμη θέση Πολιτικού Μηχανικού.

Σημείωση:  Για όσα άτομα έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταβάλει προς τούτο σχετικό τέλος, αυτό θα τους επιστραφεί. 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


756