Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε έργο για την οργάνωση - ανάπτυξη των σχολικών βιβλιοθηκών


Ο Ενιαίος Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών  του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το έργο αυτό είναι σε ισχύ από το 2018. Η δημιουργία του καταλόγου του σχολικών βιβλιοθηκών έχει ως κύριο στόχο τη σταδιακή οργάνωση όλων των σχολικών βιβλιοθηκών, τη στελέχωσή τους και  την ένταξη του μαθήματος  πληροφοριακής παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι μαθητές  τις βασικές δεξιότητες της πληροφοριακής παιδείας, οι οποίες τους είναι απαραίτητές  καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους  στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαιδευτική και ερευνητική τους πορεία και αποτελεί ακαδημαϊκό προσόν και εφόδιο που θα τους βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία τους προς τη μάθηση, αλλά και ως πολίτες μιας σύγχρονής κοινωνίας

Βασική επιδίωξη της δημιουργίας ενιαίων καταλόγων είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών (μαθητών και εκπαιδευτικών) με γρήγορο, άμεσο, ταυτόχρονο και αξιόπιστο τρόπο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης υλικού σε μεγαλύτερο εύρος συλλογών, αλλά και απόκτησης του υλικού μέσω διαδανεισμού, έτσι ώστε να διευρύνουν και να ικανοποιήσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Ο Ενιαίος κατάλογος απαρτίζεται από όλες τις βιβλιοθήκες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τα τελευταία τέσσερα χρόνια (περίπου 48). Το έργο αναπτύσσεται μέσα από τη συνεργασία των Βιβλιοθηκονόμων των δυο ομάδων, των Πολιτιστικών υπηρεσιών και της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και σχολικούς υπαλλήλους.

 Η δημιουργία του ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών είναι το πρώτο και βασικό βήμα για την αναβάθμισή τους. Η μετατροπή των σχολικών βιβλιοθηκών σε κέντρα πληροφόρησης και διαφύλαξης του πολιτιστικού υλικού, που παράγει κάθε σχολική κοινότητα, θα συμβάλει στο να καταστούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Για πρόσβαση στον ενιαίο κατάλογο σχολικών βιβλιοθηκών επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://dionisos.cut.ac.cy/

Ως υποστηρικτικό εργαλείο του έργου έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην ακόλουθη διεύθυνση: https://schoolcollab.cut.ac.cy/ , όπου υπάρχουν πληροφορίες για :

  • τις προϋποθέσεις ένταξης μιας σχολικής βιβλιοθήκης στον ενιαίο κατάλογο σχολικών βιβλιοθηκών,
  • τη διαδικασία ένταξης μιας σχολικής βιβλιοθήκης στον ενιαίο κατάλογο,
  • τη διαδικασία εισαγωγής βιβλίων στον κατάλογο,
  • την επίλυση προβλημάτων,
  • την οργανωτική δομή ομάδας υποστήριξης έργου,
  • εκπαιδευτικά εγχειρίδια για την καταλογογράφηση και το αυτοματοποιημένο σύστημα ανοικτού κώδικά ΚΟΗΑ και
  • τον τρόπο επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επικοινωνήστε στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Βιβλιοθήκη ΤΕΠΑΚ : 25002408 / 25002565 / 25002260

 

Τομέας Υποστήριξης Βιβλιοθηκών Υ.Π.: 22809830 / 22809836 / 22809837
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


346