Σεμινάρια διακεκριμένων ομιλητών στο ΤΕΠΑΚ


Σε θέματα διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης από το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου(ΤΕΠΑΚ) έχει ως βασική του αποστολή την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου και την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και στη μάθηση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο σχεδιάζει και υλοποιεί σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων βασισμένων σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και την προώθηση των ανταλλαγών καλών διδακτικών πρακτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης εισήγαγε το θεσμό των διακεκριμένων ομιλητών/τριών στο πλαίσιο του οποίου προσκαλούνται διαπρεπείς ομιλητές/τριες για προαγωγή της διδακτικής και ακαδημαϊκής αριστείας. Το περασμένο ακαδημαϊκό έτος, φιλοξενήθηκε η Άντρια Ζαφειράκου, βραβευμένη με Παγκόσμιο Βραβείο Εκπαιδευτικού. Φέτος, φιλοξενούνται δύο διακεκριμένοι ομιλητές σε δύο θεματικές ενότητες:

(1) Διδασκαλία και Μάθηση στην επιστήμη και στην μηχανική

 Βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στους τομείς STEM: μια προσέγγιση Έρευνας και Ανάπτυξης

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022

 17:30-19:00

 Εισηγητής: Δρ. Roland Tormey, Ανώτερος Επιστήμονας και Επικεφαλής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας στην Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL)

Κτήριο Δράκος, Αίθουσα 001

(2) Αξιολόγηση με τη χρήση φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης

 Η χρήση φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκων) για αξιολόγηση και μάθηση: προκλήσεις και δυνατότητες

   Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022

10.00-11.00 (διαδικτυακά)

 Εισηγητής: Anders Jönsson, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kristianstad της Σουηδίας

 Σύνδεσμος Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Στα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

Σελίδα Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης: https://ldn.cut.ac.cy/

Σελίδα του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut

Ακολουθεί περίληψη των σεμιναρίων.

Βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στους τομείς STEM: μια προσέγγιση Έρευνας και Ανάπτυξης

Γλώσσα σεμιναρίου: αγγλικά

Ημερομηνία: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, 17:30-19:00

Κτήριο Δράκος, Αίθουσα 001

Περίληψη:

Ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία κινούνται με απίστευτο ρυθμό, μπορεί να φαίνεται ότι η διδασκαλία και η εκμάθηση της επιστήμης αλλάζουν ελάχιστα. Πράγματι, η διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σήμερα μοιάζει –επιφανειακά τουλάχιστον– όπως πριν από τριάντα ή και πενήντα χρόνια. Όταν προτείνονται αλλαγές, αυτές μπορεί να φαίνεται ότι υποκινούνται από τάσεις, ή από την επιθυμία να ελέγξουν τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί αντί να βασίζονται σε ισχυρά στοιχεία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ωστόσο, έχει δοθεί μια αυξανόμενη εστίαση στη διασφάλιση ότι o διδακτικός σχεδιασμός προκύπτει από ερευνητικά δεδομένα και ότι η έρευνα στα πεδία της διδασκαλίας και της μάθησης καθοδηγείται από ερωτήματα που τίθενται από εκπαιδευτικούς και φοιτητές/τριες. Σε αυτήν την παρουσίαση θα διερευνηθούν ορισμένα παραδείγματα των προσεγγίσεων από την Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στις επιστήμες και τη μηχανική, συνεργαζόμενοι με εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιώντας ερευνητικά δεδομένα.

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή:

Ο Roland Tormey είναι Ανώτερος Επιστήμονας και Επικεφαλής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας στο EPFL, Ελβετία. Εκπαιδεύτηκε ως κοινωνιολόγος πριν εργαστεί στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στην Ιρλανδία για 15 χρόνια. Είναι δάσκαλος και ερευνητής στις επιστήμες μάθησης και επικεφαλής εκπαιδευτικής ανάπτυξης στο EPFL από το 2011. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση μεταξύ ενεργούς διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση, την ανισότητα και τη διαφορετικότητα και το συναίσθημα στη μάθηση. Το πρόσφατο έργο του περιλαμβάνει «Φύλο, προηγούμενες γνώσεις και ο αντίκτυπος ενός μαθήματος αναστροφής γραμμικής άλγεβρας για μηχανικούς για πολλά χρόνια» (σύνδεσμος), «Επανεξέταση των σχέσεων φοιτητή-εκπαιδευτικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια πολυδιάστατη προσέγγιση» (σύνδεσμος) και το βιβλίο Διευκολύνοντας την Βιωματική Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σύνδεσμος).

Δήλωση εγγραφήςhttps://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Η χρήση φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκων) για αξιολόγηση και μάθηση: Διαμάχες, προκλήσεις και δυνατότητες

Γλώσσα σεμιναρίου: αγγλικά

Ημερομηνία: Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022, 10.00-11:00 (διαδικτυακά)

Σύνδεσμος μέσω Ζoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Περίληψη

Τα φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης (ρούμπρικες) εισήχθησαν αρχικά ως εργαλείο για αθροιστικές αξιολογήσεις επιδόσεων που δεν μπορούσαν να μετρηθούν εύκολα μέσω συμβατικών εξεταστικών δοκιμίων αλλά απαιτούσαν μια ποιοτική προσέγγιση στην αξιολόγηση. Γρήγορα, ωστόσο, συνειδητοποιήθηκε ότι τα φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκες) μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για διαμορφωτικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, οι ρουμπρίκες έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν μια δομή οικοδόμησης γνώσης για τους εκπαιδευτικούς όταν επικοινωνούν τις προσδοκίες στους φοιτητές/τριες ή/και λειτουργούν ως υποστήριξη για τους φοιτητές/τριες όταν αυτοαξιολογούν την απόδοσή τους. Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης ρουμπρίκων για διαμορφωτικούς σκοπούς, υπάρχει επίσης έντονη κριτική κατά της χρήσης ρουμπρίκων. Οι κριτικοί ισχυρίζονται, για παράδειγμα, ότι οι ρουμπρίκες παρέχουν μια υπερβολικά απλουστευμένη εικόνα περίπλοκης γνώσης και ότι η διαφάνεια στις αξιολογήσεις οδηγεί σε «συμμόρφωση με κριτήρια», όπου οι φοιτητές/τριες πληρούν επιφανειακά τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίς να μάθουν πραγματικά τι πρέπει να κάνουν. Η ένταση μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων της χρήσης ρουμπρίκων για διαμορφωτικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στην εμπειρική έρευνα, και της ισχυρής –αλλά κυρίως θεωρητικής και ανέκδοτης– κριτικής κατά της χρήσης του ίδιου οργάνου, καθιστά τη χρήση των ρουμπρίκων έναν ιδιαίτερα έντονο και ενδιαφέροντα τομέα έρευνας. Σε αυτήν την ομιλία, θα συζητηθούν οι αντιπαραθέσεις, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες χρήσης ρουμπρίκων, όπως παρουσιάζονται στην ερευνητική βιβλιογραφία. Τέλος, η χρήση ρουμπρίκων θα τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης.

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή

Ο Anders Jönsson είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kristianstad της Σουηδίας. Δημοσίευσε την πρώτη ερευνητική ανασκόπηση για τη χρήση ρουμπρίκων το 2007 και έκτοτε έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες για αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένης μιας ανασκόπησης σχετικά με τα επιχειρήματα κατά της χρήσης των ρουμπρίκων. Επί του παρόντος, ολοκληρώνει μια μετα-ανάλυση σχετική με τα διαμορφωτικά αποτελέσματα των ρουμπρίκων, μαζί με τον συν-συγγραφέα του Ernesto Panadero από την Ισπανία.

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


359