Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ, Αλέξη Σαβεριάδη


Με τίτλο «Τουριστική Διακυβέρνηση: Παγιωμένες αντιλήψεις, προκλήσεις, προοπτικές»

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Αλέξη Σαβεριάδη, με τίτλο «Τουριστική Διακυβέρνηση: Παγιωμένες αντιλήψεις, προκλήσεις, προοπτικές».   

Ο ρόλος της διακυβέρνησης είναι καινοφανής ακόμη και σε ανεπτυγμένα δυτικά κράτη. Αφορά πρωτίστως στη μετάβαση από την απολυταρχική εξουσία μιας κυβέρνησης σε μια νέα, πιο πλουραλιστική κατάσταση, όπου τα κύρια συστατικά στοιχεία στη χάραξη πολιτικής, καθώς και στην οργάνωση και την ανάπτυξη, αποκεντρώνονται, με την κυβέρνηση να περιορίζει τον ρολό της σε αυτόν του επιτελικού επόπτη και βοηθού των φορέων εκείνων, στους οποίους έχει εκχωρηθεί η εξουσία να διαχειρίζονται έναν τομέα.

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη μετάβαση από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση, με γνώμονα την ανάπτυξη, σε πλαίσιο διασφάλισης της βιωσιμότητας και της αειφορίας στον τομέα του τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, εξετάζει ζητήματα εξουσίας και πολιτικών διεργασιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής, καθώς και τις πολυ-επίπεδες σχέσεις που δημιουργούνται, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που απορρέουν από την τουριστική πολιτική και τον προγραμματισμό που απαιτείται για έναν προορισμό.   

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης στα θέματα εξουσίας, ηγεσίας και διακυβέρνησης στο πεδίο διαχείρισης του τουριστικού τομέα, το βιβλίο εμπλουτίζει μια εκτενής εμπειρική ανασκόπηση, η οποία βοηθά τον αναγνώστη να ατενίζει το μέλλον, μέσα από μια αναδρομή στο παρελθόν, με τη παράθεση μιας μελέτης περίπτωσης που αφορά σε μιαν αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, που αφορούν στην περίοδο από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 μέχρι και σήμερα. Μέσα από την εμπειρική μελέτη περίπτωσης, διαγράφεται το στίγμα της πορείας που, κατά την άποψη του συγγραφέα, θα πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς και ο τελικός στόχος. Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό, είναι να τεθούν  αναπτυξιακές βάσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας, οι οποίες θα θεμελιώνουν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του τομέα, που απαραιτήτως πρέπει να προηγηθούν της στοχευμένης, επιλεκτικής και ελεγχόμενης ανάπτυξης.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου.

Βιογραφικό

Ο Δρ Αλέξης Σαβεριάδης είναι μόνιμο μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από ιδρύσεώς του, με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Τουριστικής Πολιτικής, Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο του απένειμε τους τίτλους επιπέδου B.Sc., M.Sc., και Ph.D. Με υποτροφία του Fulbright Commission, παρακολούθησε μεταδιδακτορικό πρόγραμμα και του απονεμήθηκε δίπλωμα στη Στρατηγική Διεύθυνση από το Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια διδάσκει  σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στη Κύπρο όσο και σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Φινλανδίας και της Γαλλίας. Οι γνώσεις και η πείρα του εκτείνονται στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, στην αξιολόγησή τους και στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών.

Διετέλεσε μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για οκτώ χρόνια με ενεργό εμπλοκή στη διαχείριση του τουριστικού τομέα της χώρας σε επιτελικό επίπεδο. Τον Μάρτιο του 2010 τέθηκε επικεφαλής της ομάδας  για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015.

Η ερευνητική του δραστηριότητα και το συγγραφικό του έργο επικεντρώνονται στη χάραξη πολιτικής, καθώς και στη στρατηγική οργάνωση, ανάπτυξη και διακυβέρνηση του τομέα του τουρισμού, με έμφαση σε νησιωτικούς προορισμούς, τις επιπτώσεις από την τουριστική ανάπτυξη, τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και στην επιμέτρηση της φέρουσας ικανότητας ενός προορισμού.

Έχει εκπονήσει μελέτες τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο και είναι άριστος γνωστής των τάσεων και των προκλήσεων του τουριστικού συστήματος στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη ευρύτερα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


346