ΤΕΠΑΚ/ VRTEACHER: Εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και φοιτητές


Με τη χρήση τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου(ΤΕΠΑΚ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συνδιοργάνωσαν, με επιτυχία, εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητες με τη χρήση τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς και φοιτητές, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ VRTEACHER  - Virtual Reality-based Training to improv Edigital Competences of teacHERs (Grant Agreement: 2020-1-CY01-KA226-SCH-082707) με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ.

Πάνω από 100 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση καθώς και να χρησιμοποιήσουν την πιλοτική εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου VRTEACHER από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης.

Η πιλοτική εφαρμογή έχει ως απώτερο στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, όπως είναι η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση, η προσαρμοστικότητα, και η κριτική σκέψη. Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων-επιμορφώσεων, είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν τα σενάρια μέσα από τα μάτια του εκπαιδευτικού, αλλά και μέσα από τα μάτια των μαθητών τους μέσω αλλαγής «εικονικού σώματος», προκειμένου να βιώσουν καταστάσεις και μέσα από τα μάτια των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν χωρισμένες σε τρεις φάσεις: αρχικά διοργανώθηκε μια διαδικτυακή διάλεξη στις αρχές του Δεκέμβρη 2022, όπου παρουσιάστηκε στους εκπαιδευτικούς το έργο VRTEACHER και έγινε εισαγωγή αναφορικά με τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας στην εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες  χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και έλαβαν μέρος σε δια ζώσης εκπαιδεύσεις-επιμορφώσεις που έγιναν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λευκωσία), στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λεμεσός) και στο Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Δ’. Στις επιμορφώσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πιλοτική εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας VRTEACHER και να δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία τους.

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2023 ακολούθησε η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην διαδικασία, με στόχο τον αναστοχασμό της εμπειρίας και την ανταλαγή απόψεων γύρω από την χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Κατά την τελευταία αυτή διαδικτυακή συνάντηση οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις θετικές σκέψεις που αποκόμησαν από την εκπαίδευση τους με την πιλοτική εφαρμογή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου και πρότειναν νέες θεματικές που μπορούν μελλοντικά να συμπεριληφθούν, καθώς και άλλες προτάσεις για βελτιώσεις. Ο προγραμματισμός και υλοποίηση των επιμορφώσεων έγιναν από την επιστημονική υπεύθυνο του έργου Δρ. Καλλιόπη-Ευαγγελία Σταυρούλια.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ως συντονιστής του έργου, θα ήθελε να τονίσει τη σημαντικότατη συμβολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στην επιτυχή συνδιοργάνωση των εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και να ευχαριστήσει θερμά την Αναπλ. Διευθύντρια Δρα Ελένη Χατζηκακού και τον Καθηγητή Δρα Χρίστο Ρουσιά για την πολύτιμη υποστήριξη και συνδρομή τους. Η συνεργασία μας στο έργο VRTEACHER θα αποτελέσει την βάση για περαιτέρω συνεργασία τόσο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο και για νέες πρωτοβουλίες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους/τις εκπαιδευτικούς για το ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους, τον χρόνο που αφιέρωσαν σε όλες τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα και τα πολύτιμα σχόλια και σκέψεις που μοιράστηκαν μαζί μας.  Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη του έργου VRTEACHER για τη συμβολή τους στη διαδικασία και ιδιαίτερα τον Δρ. Χρίστο Κυρλιτσιά και κ. Λευτέρη Ιωάννου που υλοποίησαν την εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας.

Στο πρόγραμμα VRTEACHER συμμετέχουν έξι εταίροι από πέντε χώρες: Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), University Carlos III of Madrid (Ισπανία), Fundación Siglo22 (Ισπανία), Future In Perspective Limited (Ιρλανδία), και Commonwealth Centre for Connected Learning (Μάλτα). Συντονιστής του έργου είναι η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής, μέσω του Ερευνητικού Εργαστηρίου Visual Media Computing Lab του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικoύ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πιο πολλές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα του έργου https://www.vrteacher.eu/  και στο https://www.facebook.com/VRTEACHERproject
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


203