ΤΕΠΑΚ: Ανάκληση - ακύρωση προκήρυξης δυο κενών θέσεων


Το Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την 140ή συνεδρία του, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2023, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. (α) Να ανακαλέσει την απόφαση για προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στην ειδικότητα «Διοίκηση ή/και Διοίκηση Τουρισμού», η οποία λήφθηκε κατά την 117η Συνεδρία του, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021, στις βαθμίδες Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

(β) Να ακυρώσει την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 9 Απριλίου 2021, με αριθμό 5341 και αριθμό προκήρυξης 276 για μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Διοίκηση ή/και Διοίκηση Τουρισμού», στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


311