Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο έργο SIEQUA-CERT


 Που αφοράστην ποιότητα του αέρα και του ευρύτερου περιβάλλοντος σε εσωτερικούς χώρους

Το έργο SIEQUA-CERT (Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξη λήψης αποφάσεων για πιστοποίηση ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων) χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη».

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2023 και θα έχει διάρκεια 2 χρόνια, θα οδηγήσει στη δημιουργία συστήματος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες/διαχειριστές κτηρίων μεγάλης πληρότητας για τον εντοπισμό προβλημάτων και για τη λήψη διορθωτικών δράσεων.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δεικτών ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων (IEQ) που σχετίζονται με την άνεση, την εργασιακή απόδοση, καθώς και με την ανθρώπινη υγεία. Οι δείκτες βασίζονται σε δεδομένα που παράγονται σε πραγματικό χρόνο ανά κτηριακή ζώνη καθώς επίσης και στη λειτουργία ενός Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS) για την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

"Λύσεις για παρακολούθηση της ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων"

Το Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων θα παράγει αυτοματοποιημένες εισηγήσεις για ενδεχόμενες βελτιωτικές δράσεις εντός των κτιρίων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε:

ü  Αυξημένη απόδοση και ικανοποίηση εργαζομένων.

ü  Μειωμένο κίνδυνο μετάδοσης αερομεταφερόμενων ιών.

ü  Μειωμένο κόστος θέρμανσης/ψύξης.

ü  Συνολική βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων.

"Δημιουργία πρακτικών πληροφοριών όσον αφορά τις επιπτώσεις στην άνεση και υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους"

Συντονιστής του έργου SIEQUA-CERT είναι η εταιρεία PHOEBE Research and Innovation Ltd. Η διεπιστημονική κοινοπραξία αποτελείται από την εταιρεία LELANTUS Innovations Ltd, το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού και δύο ερευνητικές ομάδες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ): το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (EECEI).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΠΑΚ είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής από το CII. Άλλα μέλη της ομάδας του CII  είναι η Κορίνα Κωνσταντίνου, Υποψήφια Διδάκτωρ, ο Παντελής Χαρισιάδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης και η Χριστίνα Ξενή, Ερευνητική Συνεργάτιδα. Μέλη της ομάδας του EECEI είναι ο Δρ Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής και η Χριστίνα Κακουλλή Διδακτορική φοιτήτρια.

Οι δύο ομάδες του ΤΕΠΑΚ θα συμβάλουν κυρίως στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην απόκτηση δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων σε σχέση με παραμέτρους άνεσης, απόδοσης και υγείας ατόμων που βρίσκονται σε συγκεκριμένους εσωτερικούς χώρους, όπως π.χ. ξενοδοχεία και εταιρείες, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη αλγορίθμων για δείκτες μεταδοτικότητας ιών σε εσωτερικούς χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δρ Κωνσταντίνο Μακρή, Αναπληρωτή Καθηγητή - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο ΤΕΠΑΚ: konstantinos.makris@cut.ac.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


208