ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για Ερευν. Συνεργάτη (Μετ/χιακό Συνεργάτη / Β. Ερευνητή Α ή Μετ/κτορικό Ερευνητή)


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταπτυχιακού Συνεργάτη / Βοηθού Ερευνητή Α ή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή) στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για πλήρη/μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία και συντήρηση έργων τέχνης που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες».

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με την Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter468